headerphoto
Concept PDF Imprimer Envoyer

 

In dit deel beschrijven we graag hoe de gebouwen in elkaar zitten. De verschillende delen:Het centrale deel van het hoofdgebouw.


Dit doet ook nu nog dienst als woongedeelte en bestaat uit:

  • Een ruime gewelfde kelder,
  • Een gelijkvloerse verdieping met open haard (momenteel een houtkachel)
  • Een bovenverdieping met een 4 slaapkamers die ondertussen ingericht werden.
  • Een hoge zolder die niet in gebruik is.De paardenstallen in het hoofdgebouw

(links van het woongedeelte).


Gescheiden van het woongedeelte door een natuurstenen muur van ongeveer 70 cm dik en met een niveauverschil in het dakgebinte, vinden we de vroegere (paarden)stallen. 2 van de 3 drinkbakken in Bourgondische natuursteen zijn nog aanwezig. De derde dient wellicht hier of daar als bloembak ...

De vloer van de paardenstallen bestaat deels uit bakstenen, deels uit Bourgondische kasseien (moellons). Er is een tussenverdieping aangebracht waartoe men vanuit de keuken toegang heeft. Deze tussenverdieping is echter op door houtworm aangetaste balken gebouwd en zal mettertijd vervangen worden door een iets degelijker inrichting.

De voorbereiding voor deze werken zijn in 2009 aangevat. Er werden 2 eiken balken van 9m50 lang gekocht (zoek ze maar eens!) en die zullen dienen om een bijkomend niveau te creëren waarop een badkamer en 2 of 3 slaapkamers zullen gebouwd worden (we verwachten namelijk vaker bezoek...). De voorgevel is terug in zijn originele staat gerestaureerd, in de achtergevel werden eerder dichtgemetste ramen terug geopend.

 

De schuur links van het hoofdgebouw.


Onder hetzelfde dak maar opnieuw gescheiden door een muur van vermoedelijk 70 cm dik, bevindt zich een grote schuur met daarin de mechaniek van de watermolen in een verwaarloosde staat. De hoogte van de gebintes binnen is ca 12 meter. De hoogte van de dakgoot ongeveer 9 meter. In de winter van 2006-2007 kwam door de verste muur water naar binnen. De stuwmuur, die ongeveer 2 meter dik is liet het water namelijk bij hoge druk gedeeltelijk door. In de schuur werd dit doorsijpelende water afgeleide naar een opening bij het waterrad om zo terug in de ‘Barterette’ te belanden. In het voorjaar 2007 hebben we ervoor gezorgd dat het niveau van de vijver iets lager kwam te staan. Dit had een lagere druk op het water tot gevolg. Sedert dat moment is de schuur volledig droog.

 

 


Het afdak (volgens Sofie ‘de carport’).

Haaks op het hoofdgebouw maar ook onder hetzelfde dak is een open opslagplaats gebouwd. Dit gedeelte heeft een stijvol dakgebinte dat echter de tand des tijds maar gedeeltelijk heeft doorstaan. Het geheel zou in de ideale situatie aan een restauratie onderworpen moeten worden om zijn charme te behouden. In 2009 werd (noodgedwongen) aangevat met het dak en de dakgoot aan de voorkant. Dit zou tegen de zomer van 2010 klaar moeten zijn.
Op het uiteinde is later een varkensstal met duiventil gebouwd. Onze initiële plannen om dit hokje af te breken hebben we herzien. Zodra de tijd het ons toelaat moet hier elektriciteit en water komen zodat dit leuke hoekje dienst kan doen als atelier en opslag voor materieel.

 

De schuur rechts van het hoofdgebouw.

 

Gescheiden van het hoofdgebouw door een muur van 70 cm dik is dit een grote, open ruimte die vroeger wellicht voor opslag van gewassen diende. De vorige bewoner gebruikte deze ruimte om zijn maaidorser en andere grote machines in op te bergen. Hij bouwde een afgesloten ruimte net naast het woongedeelte waar hij vermoedelijk het aangeschoten wild (jagen is de hobby van ca. 85% van de mannelijke bevolking, de andere 15% is kreupel) vilde en versneed. Deze ruimte wordt wellicht in de toekomst open gemaakt.
Aan de buitenkant werden in 2009 de openingen terug in de originele staat (op maat gekapte witsteen) gerestaureerd. Het eiken schrijnwerk is besteld...

De hooizolder uiterst rechts.


Een open houten constructie, onder hetzelfde dak als de schuur, deed vroeger dienst als hooizolder. Het dak werd een tijd terug herzien en dat zorgt ervoor dat alleen de voorkant nog in platte pannetjes (of tegelpannetjes) is. De achterkant is in normale dakpannen (of tuiles mécaniques. Het oude metalen mechanisme om balen hooi en strooi naar binnen te transporteren is nog steeds tussen het gebinte aanwezig. Een van de ideëen bestaat erin hier een nieuwe "plancher" aan te brengen en het terras (das 's morgens en 's avonds in de zon ligt) als buiteneetkamer te gebruiken... We zullen zien.Het bakkershuisje.

 

Het bakkershuisje staat haaks op het hoofdgebouw maar los ervan. Het betreft een klein (16m x 8m) gebouwtje met daarin een een oude gewelfde oven. De oven is echter gedurende jaren aan vocht blootgesteld door een groot lek in het dak en op een plaats verzakt. Afbreken en hermetselen door iemand met kennis van zaken is wellicht de enige oplossing, alhoewel mijn metser nog een kans ziet te restaureren. Het gebouwtje zelf bestaat uit een plaats van ca 25m² met aan de achterkant een grote overdekte ruimte en een varkensstal. De dakpannen waren op diverse plaatsen weggezakt, de panlatten rot en ook een van de draagbalken was voor 3/4 verrot. Dit werd eerst en vooral aangepakt en sedert het najaar van 2006 is de ruimte weer droog. We geven alles rustig de tijd om uit te drogen (lees om wat centjes te sparen) en wellicht komt hier ooit iets heel tofs...


De watermolen.

 

Aan de achterkant van de linkse schuur is een waterrad met een diameter van 4 meter aanwezig. De hele structuur heeft erg te lijden gehad onder de verwaarlozing sedert de jaren 50 (toen de molen voor het laatst werkte). De plaats van de molen is echter een van de meest aangename en romantische plekjes van onze boerderij.

 

De "Lavoir".

 

Of wasplaats. Dit is een stenen constructie die gebouwd werd om de was te doen. Het betreft een soort bak waar water kan in gelaten worden door een toevoeropening vanuit de vijver te openen. De zijkanten van deze bak zijn schuin naar binnen hellend gemaakt zodat de vrouw des huizes (Sofie?) er gemakkelijk de was kon op doen. Onze lavoir bevindt zich net naast de vergaarbak van de watermolen. Wij hebben de lavoir pas in 2008 ontdekt, toen we een poging ondernamen de beplanting onder controle te krijgen...

 

De gronden.

In totaal telt de Ferme de Grandpré momenteel 7Ha15a grond inclusief het erf. Deze oppervlakte bestaat gedeeltelijk uit weide, vijver, waterloop, bos en rots. De D954 is de zuidelijke grens. De muur bij de viskwekerij de grens aan de westkant die voortgezet wordt door een prikkeldraad. In het Noorden is de aardeweg de grens tot aan de weide van de familie Bertrand. De waterloop ‘La Barterette’ die enkele honderden meter voor zij op onze eigendom komt van onder een rots aan de oppervlakte komt, stroomt dwars door de eigendom over een afstand van meer dan 500 m. Enkele honderden meter nadat La Barterette het terrein verlaat, mondt deze uit in de Seine. De Seine ontspingt ongeveer 20 km ten zuidoosten van Quemigny sur Seine.

 

Altijd welkom!


Filip, Sofie,
Celine,Julie,Delphine.